Sommar kampanjUpp till 55% rabatt* .

Ecover vattenbaserad primer 5l

Ecover vattenbaserad primer 5l

Indever SP Gummiprimer 5kg

Indever SP Gummiprimer 5kg

Indever SP Gummiprimer 20kg

2 485,00 kr
Tillgänglighet: I lager 3-5 arbetsdagar
SKU
TK35041


Indever SP är en högklassig asfaltslösning med hög halt av oxiderad asfalt i kombination med åldringsbeständigt butylgummi som ger hög tätningseffekt mot vattentryck.

Indever SP har ett temperaturspann mellan mjukpunkt och brytpunkt på över 100 oC och klarar såväl lägsta vintertemperatur utan att spricka som högsta sommartemperatur utan att rinna.

Användningsområden

Underhåll av papptak

Indever SP ger spröd, uttorkad och ”grånad” papp en föryngringsinjektion som återger pappen sedd smidighet samtidigt som den tätar sprickor och smärre håligheter. Stryk sedan hela takytan med Top Roof Takmassa. Takets underhållsfria tid ökas genom att takmassan ger ett effektivt skydd mot väder och vind. På plåttak bildar Indever SP en tät hinna som skyddar plåten mot rost.

Grundisolering

Indever SP används för isolering av grunder och källarmurar där två kallstrykningar med Indever SP ger ett gott skydd.

Den ingående asfalten är motståndskraftig mot organiska och oorganiska salter, aggressivt vatten, alkalier och de flesta syror varför Indever SP ger ett gott skydd åt sådana byggelement som utsätts för aggressiver.

Om marken är vattenrik och grunden består av betonghålsten eller lättbetong bör ytan strykas en gång med Indever SP och därefter två gånger med Top Roof Kallasfalt som tack vare sin höga halt av butylgummi ger ett extra tätt och elastiskt isoleringsskikt. Betonghålstensgrunder respektive lättbetongsgrunder ska utlagas och slammas innan strykning med Top Roof-asfalt sker.

Rostskydd

Järn och plåtkonstruktioner skyddas effektivt mot rostens angrepp med Indever SP som används för bestrykning av byggnadssmide, stolpar, fackverk och sådana maskindelar som ska lagras utomhus. Använd ett aktivt rostskydd som grund före strykning med Indever SP. (Indever SP ärlukt-och smakfri och används därför för invändig behandling av vattenledningar och färskvattentankar ombord på fartyg etc.)

Isolering och fuktskydd för lättbetongsplattor på tak

Efterhand som varje fack av taket blir täckt, riktas plattorna och fogas med cementbruk. Så snart fogbruket hårdnat, vilket brukar ske efter 6-8 timmar, strykes taket med Indever SP.

Genom denna behandling blir taket ej helt regntätt varför papperstäckning bör utföras snarast. Om taket ej omedelbart kan täckas med papp görs ytterligare en strykning med Top Roof Takmassa, vilket gör taket tätt och innebär att papptäckningen kan uppskjutas någon månad.

Bruksanvisning

Indever SP får ej utspädas annat än efter fabrikantens eller kontrollantens anvisningar. Indever SP strykes med borste men kan även sprutas. Ytorna skall vara torra, utlagade och rengjorda från smuts, fett och löst bruk innan de bestryks. Normalt utföres två strykningar. Är underlaget mycket porigt och ojämnt eller

om man av någon speciell anledning önskar ett tjockare isoleringsskikt ska tre strykningar utföras. Varje föregående strykning skall ha torkat innan nästa påbörjas. Torktiden är vid goda torkningsmöjligheter ett par timmar, men förlängs vid ogynnsam ventilation eller kall väderlek.

Indever SP -fläckar kan avlägsnas med lacknafta, fotogen eller dylikt. Indever SP måste förvaras i väl slutna kärl och får ej uppvärmas vid öppen eld. Arbeten med Indever SP får ej heller ske i närheten av öppen eld. Isolering i trånga utrymmen får ej utföras utan att åtgärder för god luftutväxling vidtagits.

Mer information
Vikt 20,00
Leverans 3-5 arbetsdagar
Bruttovikt 20
Produktmodell Indever SP
Write Your Own Review
Du recenserar:Indever SP Gummiprimer 20kg
Your Rating